Regulamin

REGULAMIN

1. Właścicielem sklepu kokodylapolana.pl jest firma Joanna Kaczmarek Kokodyl z siedzibą w Łódzi przy ul. Szczytowej 15 m. 6 kod pocztowy: 92­-114 Łódź NIP: 728­259­06­53 dalej nazywaną “Sprzedającym”.
2. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Na płatność za zamówienie lub kopię potwierdzenia zapłaty Sprzedający czeka do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Po upływie tego czasu Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4. Ceny podane w sklepie wyrażone są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia.
6. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
7. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym podaniem danych osobowych.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.
9. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.
10. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku odesłania nie używanego towaru w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dodatkami.
11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego.
12. Reklamacji podlega towar wadliwy, uszkodzony i niekopletny.
13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści przyjęcia oferty, należy skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres kokodyla.polana@gmail.com w celu wyjaśnienia sprawy.
14. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
15. Wypełnienie danych formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez sklep internetowy trzymyszy.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2011 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
16. Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celach realizacji zamówień oraz marketingu bezpośredniego kokodylapolana.pl i nie są udostępnione innym podmiotom.
17. Korzystanie ze sklepu kokodylapolana.pl oznacza akceptacje regulaminu.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.